למגזין המקוון - לחצו כאן
קבוצות קיימות ועתידיות - לחצו כאן

דיאטן און-ליין

חדשות ועדכונים

קבוצות
לחצו כאן בכדי להתעדכן בקבוצות העומדות להיפתח או בקבוצות קיימות
חדשות תזונת ספורט
לחצו כאן וקיראו על חדשות תזונת ספורט

הרשמה למגזין המקוון

תנאי התוכנית דיאטן און ליין

 
 
תנאים אלו מתייחסים למגוון המסלולים בתוכנית "דיאטן און-ליין" המוצעת על ידי דודי לביא דיאטן קליני וספורט.
התנאים המפורטים מטה הינם כלליים ועל המטופל יהא לחתום על תנאים מפורטים בחוזה כתוב לפני קבלת יעוצים.
 
להלן עיקרי התנאים של התוכנית 
 • התשלום למפגשים יתבצע מראש על פי תנאי הצעת המחיר.
 • מסלולי הייעוץ מפורטים כאן והם הקובעים לצורך ההגדרות שבהסכם בין הצדדים.
 • על הצדדים להודיע על כל שינוי מועד/שעה של המפגש לפחות 24 שעות מראש במייל או בטלפון.
 • הדיאטן רשאי שלא להיענות לבקשת הלקוח לקיים מפגשים אינטרנטיים משיקוליו המקצועיים או מכל שיקול אחר.
 • המפגשים האינטרנטיים יתקיימו באמצעות תוכנת SKYPE או FACEBOOK בתיאום מראש.
 • במידה ותחול תקלה טכנית יתואם מפגש חוזר ללא תשלום נוסף עבור הזמן שנותר לסיום המפגש התקול.
 • במפגש האינטרנטי יהיו נוכחים רק הדיאטן והמטופל. בהתאם לשיקולים מקצועיים של הדיאטן תתאפשר השתתפותם של אנשים נוספים הרלוונטיים לטיפול.
 • ייעוץ אינטרנטי יינתן רק לבגירים מעל גיל 18.
 • למפגשים חיסיון רפואי מלא וביטוח מקצועי.
 •  הדיאטן ינהל תיעוד של המפגשים האינטרנטיים ובמידת הצורך גם הקלטה שלהם לצורכי בקרה ותיעוד. תיעוד תוכן המפגשים ומועדם על ידי הדיאטן יהוו אסמכתא בלתי ניתנת לערעור ולמטופל לא יהיו טענות או השגות כלשהן בנידון. חשוב לציין כי לא ייעשה כל שימוש במידע המוקלט ולעולם לא יועבר לידי גורם שלישי ללא הסכמתך המפורשת או בכפוף לצו בית משפט.
 • המטופל לא יקליט/יצלם/ישמור/ישדר/יעביר/יתמלל בכל דרך שהיא את המפגשים האינטרנטיים ובכלל זה צילומי וידאו או הקלטות קוליות לצורך שימוש עצמי, גיבוי, להפצה לציבור או לכל שימוש אחר.
 • על המטופל לדווח לדיאטן על כל מחלה או הפרעה פיזית ו/או נפשית וכן יפרט כל התרופות שנוטל. יש לדווח מיד על כל שינוי במצבי הבריאותי והנפשי לדיאטן במסגרת הייעוצים.
 
 
 
• הרשום לעיל מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.
• "דיאטן" מתייחס לדודי לביא – דיאטן קליני וספורט 
• "מטופל" משמעו כל אדם שהחל בתהליך ייעוץ תזונתי על פי תנאי ההסכם עליו חתם
* השמות המסחריים של FACEBOOK ו- SKYPE שמורות ליוצריהם החוקיים ומוגנים בזכויות יוצרים
 
  
 
עודכן לאחרונה דצמבר 2011 - דודי לביא דיאטן קליני וספורט